2024-04-09

NYHET! GRACO ULTRA XT

SNART ÄR DE HÄR, DE NYA GRACO ULTRA XT
- de nya proffsmaskinerna som tar färgsprutorna till en ny nivå!


Nya Graco Ultra XT-maskinerna är proffsutrustningar för yrkesmålarna och som faktiskt tar Graco maskinerna och airless teknologin till helt nya nivåer. Teknik som ligger i spets och som kommer underlätta, ge användarna stora fördelar både ergonomiska och funktionsmässiga vid sprutmålning.

 


Den revolutionerande El-motorn- hjärtat i maskinen

XT-maskinerna har utvecklats helt utifrån denna nya generation elmotorer med absolut senaste motorteknologin. El-motorn är ju faktiskt en väldigt viktig komponent, själva hjärtat i maskinen! Den nya tekniken gör maskinen starkare, med ett avsevärt högre vridmoment. Vridmomentet är hela 15 gånger starkare än nuvarande elmotorer som byggs in i färgsprutorna. Detta mycket tack vare 8 ggr fler magneter än vad en traditionell elmotor har inbyggt. De mindre XT-modellerna 490/495 behöver t.ex. ingen växellåda längre, eftersom motorns vridmoment är så högt, vilket gör växellådan överflödig.

Motorn roterar med ett max varvtal på 300 rpm istället för 3500- 4000 rpm som vanliga färgsprutors el-motorer gör. Konstruktionen ger betydligt mindre förluster i form av värme. Ger jämnare gång och bättre kontroll. Färgsprutans ljudnivå är också enormt mycket tystare, bullernivån är häpnadsväckande låg. Vikten har också kunnat reduceras tack vare den nya bortslösa el-motorn och avsaknad av växellåda. De större Ultra maskinerna har en 1-stegs växellåda med en förlängd slaglängd på pumpen.

 

XT pump
”Low and High Pressure” läge, enklare inställning av arbetstryck

Ultra XT maskinerna har försetts med ”Low and High pressure” läge. Det är en fast funktion där man enkelt kan växla mellan dessa lägen. ”Low” då går sprutan endast upp till max 140 bars arbetstryck, vilket räcker långt. I läge ”High” går sprutan upp till 227 bar som idag.
Men upp till 75% av dagens moderna vattenburna färger på den svenska marknaden går generellt att sprutapplicera i ”Low” läge tillsammans med Graco´s neongula Graco LP-munstycken. Är färgen tjockare, segare och mer högviskös är det bara och slå över på ”High Pressure” läge, utifall operatören tycker att det är nödvändigt för att uppnå perfekt resultat. Nyttjar man denna ”Low” funktion aktivt kommer man märka skillnad på sin arbetsmiljö. Genom att det minskar sprutdammet.

Avsevärt bättre sprutkontroll – funktionalitet, resultat
Tack vare motorns råstyrka tillsammans med det låga varvtalet har operatören en betydligt stabilare och bättre kontroll när man sprutmålar. Sprutan håller ett jämnt tryck mellan arbetstryck/stopptryck. Dagens färgsprutor har ganska stort spann på spruttrycket. D.v.s. differensen mellan stopptryck (tryckgivaren slår av maskinen, inställt tryck) och arbetstrycket (där sprutan arbetar med ett stabilt färgflöde och jämnt spruttryck)
Ofta handlar det om mellan 30 upp till 60 bars fluktuation som trycket pendlar mellan. Ultra XT maskinerna håller trycket väldigt stabilt, trycket varierar endast mellan ca. 2 – 5 bar i normala fall. Men kan givetvis påverkas av yttre omständigheter som färgtyp, munstyckets kondition, mm.


Valmöjlighet efter önskemål, behov och plånbok

De nya Ultra XT maskinerna finns i Standard respektive ProContractor modellserie. En Standard modell kan man utrusta och ”klä på” efter sina egna behov, önskemål och plånbok. M.a.o. en Standard modell kan man efterhand uppgradera till en ProContractor om man så vill. Eftermontera vinda, byta till en blå MaxLife pump samt ny display, mm. 

Vortex, ProConnect pumpar standard
Ultra XT maskinerna har genomgående utrustats med Vortex pumpar och ProConnect anslutning. Vortex teknologin innebär att kolvstången roterar sakta under drift. Innebär ett jämnar slitage på packningar och på kolvstångens/cylinderfodrets  ytbeläggning. ProConnect är system för att snabbt kunna byta pump del på sprutan. Vid ett haveri är det enkelt att ta demontera och transportera en pumpdel till en verkstad istället för en hel komplett maskin. 

Argumenten för yrkesmålaren

Så vad är argumenten och fördelarna för ett yrkesmåleri att investera och sprutmåla med nya Ultra XT-maskinerna?
Ergonomiska fördelar! Den stora förändringen man märker direkt är ljudnivån- bullret på arbetsplatsen reducerats avsevärt och att vikten på maskinerna är lägre.

Kontroll, funktionalitet! Man kan enkelt växla läge men i det längsta sprutmåla på maskinens ”Low Pressure” läge. Under förutsättning att funktion, sprut bild och resultat blir optimalt. Kommer ge ett jämnare resultat och en betydligt bättre arbetsmiljö, med sprutan inställd på detta läge. Reducera sprutdammet i den omgivande miljön, spara och bättre kunna kontrollera färgkonsumtionen- ger en bättre färgekonomi.

Lägre underhållskostnader! Tack vare Vortex pumpteknologi och den extra kraften el-   motorn genererar. Motorns kraft innebär att man har en större marginal till sprutans maxkapacitet i jämförelse med de gamla Graco modellerna. Maskinerna går betydligt lugnare, vilket minskar slitage, serviceintervaller och i slutänden underhållskostnader.

)