Avfallshantering för lösningsmedelsbaserade färger