2022-05-13

Nyhet! Spackelverktyg från TapeTech

Spackla effektivt och snabbare, med bättre resultat!

Nu introducerar Anti-Corrosion handverktyg från TapeTech

Genom att investera i handverktyg från TapeTech kommer du kunna göra spacklingsjobbet på en tiondel av tiden jämfört med att spackla traditionellt för hand. Samtidigt vet man att rätt mängd spackel appliceras varje gång, oavsett vem som utför jobbet, och du minimerar det krävande sliparbetet.

TapeTech sortimentet innehåller såväl manuella som maskinella boxar CFS-Continous Flow System. De manuella boxarna måste man kontinuerligt fylla på efter cirka fyra applicerade gipsskarvar. Medan den maskinella boxen fylls på automatiskt och matas via slangen från en spackelmaskin. 
Med Tapern (Bazookan) applicerar man spackel och remsa i ett och samma moment direkt på gipsskarvarna på vägg eller innertak. Finns även bra verktyg och hjälpmedel för spackling av inner- och ytterhörn. 

Produkterna från TapeTech är utvecklade och tillverkas i USA och håller en mycket hög kvalitet. Sortimentet är brett med olika modeller och tillbehör beroende på behov och behandlingsgrad av gipsytor. 
- Genom att nyttja, använda TapeTechs olika produkter och verktyg kan man spackla betydligt större ytor effektivt och spara väldigt mycket tid. Produktiviteten ökar samtidigt som resultat och finish blir bättre med en jämnare yta. Mängden spackel man vill lägga på ställer man enkelt in på boxen, på så sätt får ordentligt med remsspackel i botten och samma mängd överallt. Spackelboxar och Taper kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. Lär man sig tekniken rätt, blir slipningsmomentet av skarvarna minimala.

Satsningen innebär också att vi som distributör måste tillhandahålla service och reparation på TapeTechs hela produktsortiment. Här kommer en viktig faktor vara vår tekniska kompetens. Anti-Corrosion kommer att lagerhålla både verktyg, reservdelar och service på alla filialerna.

Vi är mycket stolta över att nu kunna erbjuda TapeTechs hela produktsortiment till alla våra återförsäljare och målerikunder, säger Mikael Pettersson, Anti-Corrosion och fortsätter:
- Jag vill nu få möjligheten att visa upp och demonstrera TapeTech för svenska målerier där man kan testa, lära och se alla fördelar. Under demodagar kommer vi hos olika återförsäljare, men också i egen regi på våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö visa upp TapeTechs produktsortiment. Här ska man kunna ”känna och klämma” alternativt  boka in en personlig demonstration ute på sin egen byggarbetsplats, då vi kommer ut till företaget och visar upp funktion och fördelar och utbildar- lär ut tekniken.