Tel 08-6290700
Försäljning, uthyrning och service av blästerprodukter, färgsprutor, fasadsprutor, högtryckstvättar, skyddsutrustning, transportpumpar, etc

 
 
Tillbaka
 

 

KORTTIDSMASK DAMM/GAS

Korttidsmask mot damm och organiska gaser
Korttidsmask 4251 av gummilatex. Masken är av klass FFA1P2D och uppfyller kraven i SS- EN405:2001. Används mot organiska ångor, med kokpunkt över 65ºC, i koncentrationer upp till 1000ppm eller 10 x det hygieniska gränsvärdet, lägsta värdet gäller, samt mot partiklar i koncentrationer upp till 10 x det hygieniska gränsvärdet.

   
H-503012
Korttidsmask 4251


     
© Anti-Corrosion Sverige AB
GRACO - Färgsprutor CLEMCO - BlästerELMYGGAN - SpackelsprutanCURA - Fasadsprutor WIWA - Färgsprutor