Tel 08-6290700

 
 

HVLP SPRUTOR

Tillbaka
 
FSP 800
 
HVLP FSP 800
 
 
TurboForce 9.5
 
HVLP TurboForce 9.5
 
 
 
 
 
 
 
 

HVLP-sprutor är sprutor för lackering med ett atomiseringstryck under 0,7bar för att ge minsta möjliga dammbildning. HVLP sprutsystem får i första hand anses vara ett system framtaget för att tillmötesgå de allt striktare miljökraven enl. Standard 1124, 1136 och 11 51 S.C.A.Q.M.D. (Kalifornien, USA ). Denna standard föreskriver att minst 65 % av det sprutade materialet skall nå det objekt som skall sprutas. Samtidigt får färgtrycket inte överskrida 0,7 bar.

 
Lackering av piano                

HVLP-systemen är konstruerade för sprutning av betser, lacker och lasyrer. Man får alltså mindre sprutdimma än vid sprutning med konventionella sprutsystem. Själva hjärtat i systemet är turbinen som åstadkommer den luftmängd som behövs för att ge bästa sönderdelning av färgen.

Atomiseringstryck för HVLP

För att överensstämma med bestämmelserna för HVLP får atomiseringstrycket inte överskrida 0,7 bar.

Då man sprutar med HVLP är färgpartiklarnas hastighet mycket lägre än då man sprutar med högtryck. Håll därför pistolen 15–20 cm från det föremål som skall sprutas jämfört med de 25–30 cm som rekommenderas vid högtryckssprutning.

 

KREBS HVLP FSP 800

GRACO HVLP TurboForce 9.5

 

 

     
© Anti-Corrosion Sverige AB
MAC GRACO - Färgsprutor CLEMCO - BlästerELMYGGAN - SpackelsprutanCURA - Fasadsprutor WIWA - Färgsprutor