Tel 08-6290700
Försäljning, uthyrning och service av blästerprodukter, färgsprutor, fasadsprutor, högtryckstvättar, skyddsutrustning, transportpumpar, etc

 

BLÄSTERUTRUSTNINGAR

Tillbaka
 
Nålhammare
 
Nålhammare
 
 
Bristle Blaster
 
MBX Bristle Blaster
 
 
Clemco 17L
 
Clemco 17 L
 
 
Clemco 50L
 
Clemco 50 L
 
 
               
Clemco 100L
 
Clemco 100 L
 
 
Clemco 140L
 
Clemco 140 L
 
 
Clemco 200L
 
Clemco 200 L
 
 
BIG CLEM
 
Big Clem
 
 
               

Tryckluftdriven nålhammare

Monti Bristle Blaster

Clemco 17L

Clemco 50L

Clemco 100L

Clemco 140L

Clemco 200L

BIG CLEM

 

     
© Anti-Corrosion Sverige AB
GRACO - Färgsprutor CLEMCO - BlästerELMYGGAN - SpackelsprutanCURA - Fasadsprutor WIWA - Färgsprutor