Tel 08-6290700
Försäljning, uthyrning och service av blästerprodukter, färgsprutor, fasadsprutor, högtryckstvättar, skyddsutrustning, transportpumpar, etc

 
 
Tillbaka
 

Blästermedel Nickelslagg

Blästring

 

NICKELSLAGG (OK-Grit)

Nickelslagg är avsett för tryckmatade blästersystem. Det är lämpligt för rengöring, rost- och färgborttagning på grövre detaljer där kontinuerlig återvinning av bläster-medel inte är möjligt. Det är särskilt lämpligt för större plåt- och järnkonstruktioner. Nickelslagg ger en bra yta för vidare ytbehandling. blästringsegenskaperna är bra jämförda med traditionella blästermedel. Nickelslagg ger en bra profil för fortsatt ytbehandling genom sin hårdhet, sin kantighet och höga specifika vikt. Blästermedlet innehåller inte fri kvarts. M.a.o. är de av kvartsdamm förorsakade hälsoriskerna minimerade vid blästring med nickelslagg. Nickelslagg har låg dammbildning och dessutom lägger sig dammet snabbt genom blästermedlets höga specifika vikt, vilket också bidrar till bra sikt även vid blästring inne i behållare. Specifik vikt c:a 2,1 kg/dm3 ISO 9002 godkänt. Kan cirkuleras 2–4 ggr.

 

Kemisk analys:

FeSiO4 74-78% MgSiO3 16-20% CaOSiO2 1-3% Al2O3 1-3%

IE-504501 OK-Grit 45 0,1-0,6 mm Säck om 30 kg
IE-504502 OK-Grit 45 0,1-0,6 mm Pall om 1440 kg
IE-504503 OK-Grit 45 0,1-0,6 mm Big Bag om 1200 kg
IE-505501 OK-Grit 55 0,1–1,2 mm Säck om 30 kg
IE-505502 OK-Grit 55 0,1–1,2 mm Pall om 1440 kg
IE-505503 OK-Grit 55 0,1–1,2 mm Big Bag om 1200 kg
IE-507001 OK-Grit 70 0,2–1,6 mm Säck om 30 kg
IE-507002 OK-Grit 70 0,2–1,6 mm Pall om 1440 kg
IE-507003 OK-Grit 70 0,2–1,6 mm Big Bag om 1200 kg

 

 
     
© Anti-Corrosion Sverige AB
GRACO - Färgsprutor CLEMCO - BlästerELMYGGAN - SpackelsprutanCURA - Fasadsprutor WIWA - Färgsprutor