Tel 08-6290700
Försäljning, uthyrning och service av blästerprodukter, färgsprutor, fasadsprutor, högtryckstvättar, skyddsutrustning, transportpumpar, etc

 
 
Tillbaka
 

Blästersand

Bläster

 

BLÄSTERSAND

Blästersand är ett naturligt förekommande blästermedel. Det är ett billigt och effektivt blästermedel i form av en bestämd materialkvalité; med bestämda kornstorlekar och kornformer. Det är blästersanden som utför själva blästerarbetet och det är därför en mycket viktig del i utrustningen. Blästersand används av naturliga skäl som engångsmedel speciellt vid utomhusblästring där det s.a.s. återgår till naturen. Blästersand finns i en mångfald kornstorlekar. Önskar man en slät yta väljer man naturligtvis en finkornig sand. Vill man ha en skrovlig yta, väljer man en skarpkantad grov sand. Små sandpartiklar kan dock vid blästring slås in i ytan på arbetsobjektet. T.ex. vid blästring på trä. Vid extrema krav måste detta beaktas. Blästersand är som sagt ett billigt och effektivt blästermedel, men vid blästring splittras sanden och bildar en hel del damm, varför enl. svensk lag detta blästermedel ej får användas vid torrblästring p.g.a. risken för silikos – stendammslunga. Vi rekommenderar därför att blästersand av denna typ endast används i samband med s.k. våtblästring.

 

Kemisk analys:

SiO2 82% Specifik vikt 2,1 kg/dm3

IE-750281 SAND 28KT Säck om 25 kg
IE-750282 SAND 28KT Pall om 1 ton
IE-750441 SAND 45KT Säck om 25 kg
IE-750442 SAND 45KT Pall om 1 ton
IE-750551 SAND 55KT Säck om 25 kg
IE-750552 SAND 55KT Pall om 1 ton
IE-750701 SAND 70KT Säck om 25 kg
IE-750702 SAND 70KT Pall om 1 ton

 
     
© Anti-Corrosion Sverige AB
GRACO - Färgsprutor CLEMCO - BlästerELMYGGAN - SpackelsprutanCURA - Fasadsprutor WIWA - Färgsprutor