Tel 08-6290700
Försäljning, uthyrning och service av blästerprodukter, färgsprutor, fasadsprutor, högtryckstvättar, skyddsutrustning, transportpumpar, etc

 

BLÄSTERRUM

Tillbaka
 
Blästerrum  
Ovanstående bild visar det fortfarande kanske vanligaste sättet att blästra, nämligen manuell fristråleblästring. Det skall icke stickas under stol med att manuell fristråleblästring är ett hårt och krävande arbete med hög fysisk belastning, buller och dålig luftmiljö. Allt som är möjligt bör därför göras för att underlätta blästrarens arbete.


Arbetsbelastning

Arbetsbelastningen bör minskas i görligaste mån genom användande av rälsgående vagnar, traverser, telfrar och kranar där så är möjligt.

 

Ljudtryck

Ljudtrycksnivån vid fristråleblästring är mycket hög. Av IVF* utförda mätningar har gett toppar på 120 dB(A). Bra hörselskydd behövs därför, t.ex. i form av kåpor, speciellt inom området 1kHz–8 kHz.
* (IVF = Institutet för verkstadsteknisk forskning Göteborg)

 

Friskluftsmask

Vid blästring i blästerhallen blir luften snabbt dammig och blästraren måste därför ha friskluftsmask. Ett flertal olika modeller finns i form av huvor och hjälmar. Utrymmet måste givetvis också ventileras.

 

Blästeroverall

Förutom hörselskydd och friskluftsmask bör blästraren använda en rejäl blästeroverall, handskar och skyddsskor för att skydda sig mot kringflygande blästerkorn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilation

Sandåtervinning

     
© Anti-Corrosion Sverige AB
GRACO - Färgsprutor CLEMCO - BlästerELMYGGAN - SpackelsprutanCURA - Fasadsprutor WIWA - Färgsprutor