Tel 08-6290700
Försäljning, uthyrning och service av blästerprodukter, färgsprutor, fasadsprutor, högtryckstvättar, skyddsutrustning, transportpumpar, etc

 

SANDÅTERVINNING

Tillbaka
 

Stationära blästerstationer ställer andra krav än mobila, då det gäller ekonomi och miljö. Det billigaste blästermedlet är inte alltid billigast i längden. Ett slitstarkt blästermedel kan återvinnas upp till 200 gånger. Har man möjlighet att återvinna och rena blästermedlet ger det betydande besparingar, såväl ekonomiska, hälso- som miljöbesparingar.

Illustrationerna på denna och andra sidor skall endast ses som exempel, då alla lösningar anpassas tillsammans med kunden och de speciella myndighetskrav och förutsättningar som gäller.

Sandåtervinning

På bilden visas ett system med skrapgolv och sugtransport av det använda blästermedlet. Blästerrummet är försett med en golvgrop dit blästermedlet manuellt eller mekaniskt transporteras. Gropens placering och storlek kan anpassas efter behov. Därifrån transporteras blästermedlet med sandsug till en sandsilo där rening sker och medlet faller ned i blästerklockan. Vid blästring där mycket damm skapas placeras en cyklon mellan sandsilo och sandsug. Sandsugen ger möjlighet att via en väggkoppling manuellt sandsuga eller dammsuga blästerrum eller objekt. Ventilatorn för luften i blästerrummmet suger via en sandfälla i väggen och renar luften från partiklar och damm. Luften kan därefter återanvändas. Bilden nedan visar skrapgolvskonstruktion för blästerrum.

Skrapgolvet skrapar blästermedlet till en golvgrop för vidare transport för återanvändning. Konstruktionen ger en enkel och snabb installation. Den är lättservad med få slitagedelar för låga driftkostnader och säker drift. De tystgående och luftdrivna cylindrarna med justerbart tidsintervall har 400 mm slaglängd. Golvet bygger endast 103 mm på höjden exklusive gallergolv (136 mm inklusive). Varje sektion har en bredd på 910 mm och minst 2400 mm längd. Blästermedlet transporteras här med vacuumsug till toppen av blästermedelssilon som avskiljer damm och grövre partiklar. Den renade sanden faller sedan ned i ett sandmagasin. En mångfald anläggningar av denna typ finns i drift och har visat sig fungera mycket bra.
Ett återvinningssystem för transport och rening består t ex av en sandsug som suger blästermedlet till en silo eller grovavskiljare som renar medlet från damm och andra föroreningar. Det renade blästermedlet faller ned i blästerklockan och kan återanvändas. Den dammrika luften passerar en cyklon som grovavskiljer ytterligare innan filterenheten.

Silos finns i standardstorlekar från 100 till 18 000 liter. De mindre behållarna finns för direktmontage ovanpå standard 200 liter blästerklockor, men kan även fås fristående med manuell eller vakuumstyrd bottenventil. Efter önskemål kan vi tillverka silos för t.ex. två blästerklockor. Vid blästring med medel med hög dammbildning rekommenderar vi att man använder en cyklon mellan grovavskiljare och filterenhet.

Sammanfattning

Cykloneranvänds för att avskilja finare partiklar och grövre stoft. Lätt och fint stoft passerar genom en cyklon. En cyklon avskiljer endast ca 50–70 % av dammet.
Textilfilteranvänds för avskiljning av övrigt damm. Man räknar med att textilfilter avskiljer ca 99,9 % av dammflödet. Textilfilter automatrensas med tryckluftimpulser.
Patronfilterrenar effektivare än de mest vanliga textilfiltren och har högre avskiljningsförmåga samt kompakta inbyggnadsmått. Automatrensas som textilfilter.
Finfilter är avsett att ta bort de sista resterna av damm innan luften återförs till lokalen.

 

Sandsugar

 

     
© Anti-Corrosion Sverige AB
GRACO - Färgsprutor CLEMCO - BlästerELMYGGAN - SpackelsprutanCURA - Fasadsprutor WIWA - Färgsprutor