Tel 08-6290700
Försäljning, uthyrning och service av blästerprodukter, färgsprutor, fasadsprutor, högtryckstvättar, skyddsutrustning, transportpumpar, etc

 
 
Tillbaka
 

 

VAKUUMBLÄSTRING TORNSYSTEM

Tornsystem för återvinning av blästermedel
Munkebo tornsystem är utvecklade för effektiv rening av blästermedel vid entre-prenadarbeten. Tornet är uppbyggt av 4st moduler där vardera modul motsvarar en 10” container. Med container låsning i vardera hörn, samt kan hanteras med kran alternativ tryckgafflar.

Behållare 1 från toppen:
Övre enheten är sugmodulen med vakuum behållare/silo. Hit sugs all sand som skall renas. Silon rymmer xm3.

Behållare 2 från toppen:
Vidare rinner sanden ner till reningsanläggning. Här passerar sanden en roterande sikt som tar bort allt grövre än det som skall användas, vidare till vindsikten som tar bort allt som är för fint för att återanvändas (justerbar reglering).

Behållare 3 från toppen:
Här förvaras det renade blästermedlet, och är klart för påfyllning i blästerkälet eller blästerkärlen.

Behållare 4 från toppen:
Denna enhet är blästerutrustningen, antingen baserat på en big Clem bläster-utrustning som kan försörja upp till 4man. Alternativ försedd med 2 eller 4st standard 200 liters blästerutrustningar. Dessa blästerutrustningar kan styras med luftstyr eller elstyrd dödmansfuktion, alternativ fjärrstyrda blästerutrustningar.

Broschyr på tornsystem (eng)

     
© Anti-Corrosion Sverige AB
GRACO - Färgsprutor CLEMCO - BlästerELMYGGAN - SpackelsprutanCURA - Fasadsprutor WIWA - Färgsprutor