Tel 08-6290700
Försäljning, uthyrning och service av blästerprodukter, färgsprutor, fasadsprutor, högtryckstvättar, skyddsutrustning, transportpumpar, etc

 
 
Tillbaka
 
Rensanläggning för blästring
 

RENSANLÄGGNING/FÖRVARING

Munkebo rensanläggningar är speciellt framtagna för att användas i blästerrum i samband med transport och återvinning av blästermedel. Kraftfulla och väldimen-sionerade för att klara många års problemfri drift. För effektiv rening av blästermedel rekommenderar vi att det görs i två steg.

Steg 1: Blästermedlet faller ned i roterande trummel sikt, denna tar bort överkorn och skräp från blästermedlet.

Steg 2: Vindsikten tar bort damm och allt som är finare än önskat blästermedel. Systemet är justerbart för olika blästermedel och önskemål.

Efter steg 2 faller blästermedlet ned i silo/behållare för lagring av det renade bläster-medel Innan det återfylls i blästerutrustningen igen.

Tillbehör finns såsom: Styrskåp, automatikskåp, koppelevatorer, vakuumsystem, silos för blästermedel mm.

Broschyr på rensanläggning/förvaring (eng)

     
© Anti-Corrosion Sverige AB
GRACO - Färgsprutor CLEMCO - BlästerELMYGGAN - SpackelsprutanCURA - Fasadsprutor WIWA - Färgsprutor