Tel 08-6290700
Försäljning, uthyrning och service av blästerprodukter, färgsprutor, fasadsprutor, högtryckstvättar, skyddsutrustning, transportpumpar, etc

 
 
Tillbaka
 

 

FAST VENTILATOR PROBLEM DUST

Ventilationsanläggningar för blästerrum ”Problem dust”
Munkebo ventilationsenheter för blästring, dessa filter är avsedda att användas vid svår blästring. Vid blästring där stora mängder damm skapas, från det bortblästrade eller från ett krossat blästermedel, tex olevinsand eller andra lättkrossade medel. Patronfilter renas automatiskt med tryckluft samt med eftergång. Utsläppen är lägre än 5mg/m3, detta möjliggör att återleda för att spara värme alternativ hålla en låg fuktnivå i lokalen för att minska återrost. Dammhantering via antal bottenuttag, kan förses med transportskruv för att smidigt transportera till därav avsedd behållare eller container.

Se broschyr för olika modeller och utförande.

 
Broschyr på fast ventilator (eng)
Ritningar på fasta ventilatorer problem dust
     
© Anti-Corrosion Sverige AB
GRACO - Färgsprutor CLEMCO - BlästerELMYGGAN - SpackelsprutanCURA - Fasadsprutor WIWA - Färgsprutor